שנים אצטדיון ביתי מיקום תכולה
2014- האצטדיון העירוני ע"ש סמי עופר נאות פרס, חיפה 30,000
2014-1991 האצטדיון העירוני קרית אליעזר, חיפה 17,000
1991-1987 אצטדיון הפועל קרית חיים, חיפה 20,000
1987-1985 האצטדיון העירוני קרית אליעזר, חיפה 20,000
1985-1965 אצטדיון הפועל קרית חיים, חיפה 20,000
1965-1955 האצטדיון העירוני קרית אליעזר, חיפה 12,000
1955-1925 מגרש הפועל קרית אליהו, חיפה 5,000
Image Unavailable

אצטדיון קרית חיים